anime, bandage, black hair, bleach, blonde, boy, crossover, fight, final evolution, game, hitayate, ichigo, jutsu, katana, kurosaki, kyuubi mode, logo konohagakure no sato, long hair, man, manga, mu, mugetsu, naruto, naruto shippuden, naruto vs ichigo, power, rasengan, red eyes, shihakushou, shinigami, short hair, special power, stong, substitute, sword, tensa sangetsu, transformation, Uzumaki, vs

Скачать